תקנון לשימוש באתר e-courses.co.il


המשימה שלנו היא להנגיש תכנים לאוכלוסייה הרחבה. אנו מאפשרים לכל אחד ואחת ליצור קורסים או הרצאות ולהירשם להדרכות. אנו מציעים תוכן בעל ערך למשתמשים שלנו. אנו זקוקים לתקנון בכדי לשמור על הפלטפורמה שלנו בטוחה עבור המרצים והתלמידים. התקנון חל על כל הפעילות דל הגולשים באתר.

1. כללי

א. מטעמי נוחות בלבד התקנון נוקט לעיתים בלשון זכר יחיד, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד ולרבים.
ב. השימוש באתר e-courses על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. אם אינך מסכים אז אל תעשה שימוש באתר זה.
ג. הזמנת קורס באתר תחשב להסכמה מצדך לתנאים המפורטים בתקנון זה.
ד. פרסום קורס, הרצאה או סדנה תחשב להסכמה מצדך לתנאים המפורטים בתקנון זה.
ה. e-courses רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.

2. מרצים

א. אם אתם מרצים בפלטפורמת e-courses, אתם מסכימים גם לתנאי התקנון. כמרצים אתם אחראים על כל התוכן שאתם מפרסמים, כולל הרצאות, קורסים, תרגילים, מבחנים, בחנים, משימות, שאלות ותשובות, התוכן בעמודי הקורסים או ההרצאות והודעות.
ב. מרצה יקר, אתה מצהיר ומתחייב כי:
• בבעלותך או ברשותך הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, ההרשאות והסמכות הדרושים לאישור e-courses להשתמש בתוכן שלך כמפורט בתנאים אלה ובתנאי השימוש.
• התוכן שהגשת לא יפגע בזכויות הקניין הרוחני של צד ג ‘ כלשהו.
• יש לך את הכישורים, האישורים והמומחיות הנדרשים (הכשרה, ידע ומיומנות) כדי ללמד ולהציע את ההדרכות שלך.
• עלייך להגיב לשאלות תלמידים ולהבטיח איכות שירות.
ג. אם אתה מרצה אתה יכול להגיש קורסים לפרסום בפלטפורמה ותוכל גם לתקשר עם התלמידים שנרשמו לקורסים שלך. בשני המקרים עליכם לציית לחוק ולכבד את זכויותיהם של אחרים: אינכם יכולים לפרסם שום קורס, שאלה, תשובה, ביקורת או תוכן אחר המפר חוקים. אתה אחראי בלעדית לכל הקורסים, התוכן והפעולות שאתה מפרסם או מבצע באמצעות הפלטפורמה והשירותים והשלכותיהם. וודא שאתה מבין את כל חוקי זכויות היוצרים וקניין רוחני.
ד. אם יוודא לנו שהקורס או התוכן שלך מפר את החוק או את הזכויות של אחרים (לדוגמה, אם נקבע שהוא פוגע בזכויות קניין רוחני או בדימוי של אחרים, או מדובר בפעילות בלתי חוקית), אם נגלה כי התוכן או ההתנהגות שלך מפרים את הנחיות האמון והבטיחות שלנו, או אם אנו מאמינים כי התוכן או ההתנהגות שלך אינם חוקיים, בלתי הולמים או מעיקים (למשל אם אתה מתחזה למישהו אחר), אנו עשויים להסיר את התוכן שלך מהפלטפורמה שלנו. אנו עומדים בחוקי זכויות היוצרים.
ה. אתה מתחייב שלא:
• לפרסם או לספק כל תוכן או מידע בלתי הולם, פוגע, גזעני, סקסיסטי, פורנוגרפי, שקרי, מטעה, לא נכון, מפר, השמצה.
• לפרסם או להעביר כל פרסום שאינו מבוקש או בלתי מורשה, חומרי פרסום, דואר זבל, או כל סוג אחר של שידול (מסחרי או אחר) דרך השירותים או למשתמש כלשהו.
• להשתמש בשירותים לעסק אחר מלבד מתן שירותי שיעורים, הוראה והדרכה לתלמידים.
• לעסוק בכל פעילות שתחייב אותנו להשיג רישיונות או לשלם תמלוגים לצד ג ‘כלשהו, כולל הצורך בתשלום תמלוגים עבור הביצוע הציבורי של יצירה מוזיקלית או הקלטת קול.
• למסגר או להטביע את השירותים (כגון להטמיע גרסה חינמית של קורס) או לעקוף בדרך אחרת את השירותים.
• להתחזות לאדם אחר או לקבל גישה בלתי מורשית לחשבון של אדם אחר.
• להפריע או למנוע ממדריכים אחרים לספק את שירותיהם או הקורסים שלהם.
• ניצול לרעה של המשאבים שלנו, כולל שירותי תמיכה.

ו. אנו עשויים לסיים או להשעות את הרשאתך להשתמש בפלטפורמה ובשירותים שלנו או לאסור את חשבונך בכל עת, עם או בלי הודעה, מכל סיבה שהיא או לא, לרבות בגין הפרה כלשהי של תנאים אלה, לתקופות ממושכות של חוסר פעילות, לנושאים או בעיות טכניות בלתי צפויות, או אם אנו חושדים שאתה עוסק בפעולות הונאה או פעולות בלתי חוקיות, או מסיבה אחרת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לאחר סיום כזה אנו עשויים למחוק את חשבונך ואת תוכנו, ואנו עשויים למנוע ממך גישה נוספת לפלטפורמה והשימוש בשירותים שלנו. אתה מסכים כי לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לסיום חשבונך, הסרת התוכן שלך או חסימת הגישה שלך לפלטפורמות והשירותים שלנו.
ז. אם אחד המדריכים שלנו פרסם קורס או הדרכה המפר את זכויות היוצרים או הסימנים המסחריים שלכם, אנא הודיעו לנו על כך. תנאי המדריכים שלנו מחייבים אותם לפעול על פי החוק ולכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים.
ח. על ידי הגשה או פרסום של תוכן בפלטפורמות או באמצעותן, אתה מעניק לנו רישיון, שאינו בלעדי, ללא תמלוגים (עם הזכות לרישיון משנה) לשימוש, להעתיק, לשכפל, לעבד, להתאים, לשנות, לפרסם, להעביר, להציג , ולהפיץ את התוכן שלך (כולל שמך ותמונתך) בכל אמצעי מדיה או הפצה (קיימים כעת או שפותחו אחר כך). זה כולל הפיכת התוכן שלך לזמין לחברות, ארגונים או אנשים אחרים שותפי פעולה שלנו לצורך שידור, הפצה או פרסום של התכנים במדיה אחרת, וכן שימוש בתוכן שלך למטרות שיווק. כמו כן אתה מוותר גם על זכויות פרטיות, פרסום או זכויות אחרות בעלות אופי דומה החלות על כל השימושים הללו, ככל שמותר על פי החוק החל. אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את כל הזכויות, הכוח והסמכות הדרושים בכדי לאשר לנו להשתמש בכל תוכן שתגיש. אתה גם מסכים לכל שימושים כאלה בתוכן שלך ללא כל פיצוי שישולם לך.

3. תלמידים

א.e-course הינה פלטפורמת הדרכות דיגיטליות (להלן – התכנים). הפלטפורמה מאפשרת שימוש וצפייה בתכנים בלבד.
ב. המשתתף רוכש זכות שימוש לצפייה בקורס לזמן מוגבל כמפורט בהמשך
ג. הקורסים הדיגיטליים מיועדים להשתתפות של הנרשמים, ומאפשרים למדריך לנהל את התכנים, להוסיף, לערוך ולהסתיר כל תוכן הקיים בקורס.
ד.e-courses איננה בודקת או עורכת את הקורסים ואנחנו לא יכולים לקבוע את חוקיות תוכן הקורס. אנו לא מפעילים בקרת עריכה כלשהי על הקורסים הזמינים בפלטפורמה וככאלה, איננו מבטיחים בשום צורה אמינות, תוקף, דיוק או אמיתות של הקורסים. אם אתה נרשם לקורס אתה סומך על כל מידע שסיפק המדריך בלבד.
ה. על ידי שימוש בקורסים אתה עלול להיחשף לתוכן שאתה מחשיב פוגע, מגונה או מעורר התנגדות. ל- e-courses אין כל אחריות לשמור מכם תוכן כזה ואינה אחראית לגישה שלכם או להרשמתכם לשום קורס, במידה המותרת על פי החוק החל. זה חל גם על כל הקורסים הנוגעים לבריאות ואימון גופני. אתה מכיר בסיכונים והסכנות הגלומים באופי המאומץ של קורסים מסוג זה, ועל ידי ההרשמה לקורסים כאלה אתה בוחר לקחת את הסיכונים הללו בהתנדבות, כולל סיכון לחלות, נזקי גוף, נכות או מוות. אתה לוקח אחריות מלאה על הבחירות שאתה עושה לפני, במהלך ואחרי ההרשמה לקורס.
ו. כשאתה מתקשר ישירות עם תלמיד אחר או מדריך, עליך להקפיד על סוגי המידע האישי שאתה משתף. אמנם אנו מגבילים את סוגי המדריכים שעשויים לבקש מתלמידים, אך איננו שולטים מה עושים סטודנטים ומדריכים עם המידע שהם מקבלים ממשתמשים אחרים בפלטפורמה. אסור לשתף את הדוא”ל שלך או מידע אישי אחר אודותיך למען ביטחונך.
ז. איננו שוכרים או מעסיקים מדריכים ואיננו אחראים לכל אינטראקציה הכרוכה בין מדריכים ותלמידים. אנו איננו אחראים למחלוקות, תביעות, הפסדים, פציעות או נזק מכל סוג שעשוי לנבוע או להתייחס להתנהלות של מדריכים או סטודנטים.
ח. כשאתה משתמש בשירותים שלנו, אתה תמצא קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. איננו אחראים לתוכן או לכל היבט אחר באתרי צד ג ‘אלה, לרבות איסוף המידע אודותיך. עליך לקרוא גם את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות שלהם.
ט. הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי
י. לאחר שבוצעה הקניה לא יינתן החזר כספי.
ל. חל איסור מוחלט להעביר פרטי גישה לאדם אחר. זכות השימוש לצפייה היא אישית ואינה ניתן להעברה, וזמן השימוש נגזר מחוזה הרכישה הפרטי.
מ. ל e-courses הזכות לשנות את מחיר הקורס מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתו.
נ. e-courses שומר על זכותו להפסיק שיווק של קורס בכל עת, לשלול זכות רכישה של זכות צפייה בקורס, לחסום אפשרות רכישה של קורס, והכל לפי שיקול דעתו.

ס. לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר רישום לקורס וקבלת אישור הרשמה.
ע. השימוש בתכני הקורסים (סרטונים, תמונות, טקסטים, PDF, אנימציות, קובצי קול ווידאו, תרגול) הוא אך ורק למטרות לימוד, הוראה, עיון ומחקר אישי, או למטרות שימוש הוגן המפורטות בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ובכפוף לרכישת רישוי צפייה אישי (פרטי)
פ. השימוש בקורסים כפוף לרכישת זכות צפייה לתכנים הרצויים.
צ. תקופת הזכות לצפייה בקורסים נקבעת בהסכם הרכישה, ואם לא צוין אחרת הינה ל-90 ימים ממועד רכישת הקורס.
ק. בכוונתנו שהאתר ושירותיו יהיו זמינים 24/7. יחד עם זאת אין ביכולתינו להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן אנו רשאים להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

ר. המשתמשים אינם מורשים לעשות כל שימוש המנוגד לחוק ו/או לתנאי השימוש כדלקמן:
• אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או לשנות כל חלק שהוא מהתכנים הדיגיטליים.
• אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת של מטח בכתב ומראש.
• אין לשבש או להפריע לשירות או לסביבה/תשתית, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות, לאתר או לתוכן הדיגיטלי.
• אין לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים על מנת להשיג גישה לתוכן הדיגיטלי.
• אין להעביר, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתוכן הדיגיטלי הזמין לצד שלישי.

4. זכויות יוצרים

א. כל התכנים, העיצוב והתצוגה באתר זה מהווים קנין רוחני של e-courses, או של צדדים שלישיים, ומוגנים על פי חוק. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להוות עבירה פלילית.
ב. אין לבצע כל שינוי ו/או שימוש בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו ו/או בחומר הכתוב ו/או המוקלט ו/או המצולם המועבר למשתתפי הקורסים.
ג. תכנים מכל סוג המפרים זכויות יוצרים, או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, יוסרו מיד לפי שיקול דעתנו.
ד. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בית הספר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים, בתכולתה ובשירותיה על פי הצרכים ושיקול הדעת הבלעדי שלו. שינויים מסוג זה עלולים להביא למחיקת ‘תכנים אישיים’ שיצרו משתמשים בעריכת התוכן המקורי.
ה. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי e-courses בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ובגין כל נזק תוצאתי, נלווה או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן של נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות.
ו. שינויים שיבוצעו על גבי תוכן הקורס המקורי בידי משתמשי הקצה יישמרו למשך תקופת המינוי ורק כל עוד זכות השימוש לצפייה בתוקף.

5. אבטחה

אתר ההרשמה מאובטח באמצעות ssl ונהלים לאבטחת מידע המצמצמים סיכויים לחדירה ללא אישור לשרתים. אך מטבע הדברים אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, e-courses אינם מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

6. איסוף נתונים

א. הנתונים באתר נמסרים על ידי התלמידים באופן יזום במסגרת ביצוע ההרשמה. עם הרישום לאתר התלמיד נותן בזאת את הסכמתו לצרפו לרשימת הדיוור של e-courses והמרצה של הקורס הנרכש לשם קבלת חומר פרסומי/אחר מטעמם למייל שלו ו/או לטלפון הנייד שלו.
ב. לא תהא לתלמיד כל טענה בגין שליחת ההודעות המוזכרת לעיל.
ג. הסרה מהדיוור ניתן לבצע אוטומטית עם קבלתה ו/או באמצעות פניה למייל של בית הספר כמופיע מטה.

5. אחריות מוגבלת

א. מובהר בזה ומודגש כי אין בתכנים הכלולים באתר זה, בכל פורמט שהוא, כדי להוות יעוץ כלשהו או/ו יעוץ משפטי, או תחליף ליעוץ שכזה, בכל נושא או תחום, לרבות כל הנאמר ומופץ במסגרת הקורסים, ההדרכות וההרצאות.
ב. כל התכנים המועברים ו/או הנמסרים באתר ו/או בקורס ו/או בדיוור הינם בגדר מידע כללי לצורך לימוד והעשרה ולא מהווים המלצות לפעולה ו/או יעוץ
ג. e-courses אינם אחראים ולא יישאו בשום אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר ו/או בתכנים ו/או במידע ו/או בהסתכמות על מידע כלשהו המועבר במסגרת הקורס.
ד. e-courses, על כלל מנהליו, עובדיו, וצדדים שלישיים, פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבות ואינם אחראים לתכנים באתר ובדיוור.
ה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של בית הספר בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי התלמיד ל e-courses עבור השירות בתקופת המינוי.

אם נתקלתם בבעיה, או בשאלה, נשמח לעמוד לרשותכם
בדואר האלקטרוני korat.gag@hotmail.co.il או בטלפון: 050-2000-121 .

הישארו מעודכנים

החברים שלנו מקבלים הטבות בלעדיות ועדכונים  ישירות לתיבת המייל שלהם